NÁKUPNÍ KOŠÍK 0 položek za 0

Novinky

Cena:
0 Kč

Obchodní podmínky a termíny dodání


Prodávající

Jitka Černá
Vrchlického 575/25

56802 Svitavy
Česká republika

IČ: 42241197
DIČ: CZ6653061701

CORON
www.coron.cz
Informace e-mailem: info@coron.cz
 


Kupující

spotřebitelé, firmy, státní instituce


Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 

Elektronická objednávka tvoří přílohu obchodních podmínek, která je nedílnou součástí obchodních podmínek. Tato musí obsahovat veškeré nutné údaje.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři.

 

Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním odběru zboží,
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14i dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba předem písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání.


Garance vrácení peněz

V případě Vaší nespokojenosti můžete zboží, které je v originálním obalu (bez známek nešetrného otevření), nepoužité, nepoškozené a úplné ve lhůtě 14 dnů zaslat zpět a zažádat o vrácení peněz nebo výměnu zboží.

Zboží zašlete jako pojištěnou zásilku na vlastní náklady zpět na adresu uvedenou na faktuře (nezasílejte na dobírku). V případě vrácení peněz Vám budou zaslány formou poštovní poukázky nebo převodem na Váš účet.

Poštovní výdaje, které jsou spojeny s vrácením zboží, nehradíme.


Expediční náklady

Všechny zásilky jsou expedovaný prostřednictvím služeb České pošty. Základní cena kompletních expedičních nákladů (poštovné, doběrečné, balné) činí 155 Kč, pro zásilky na Slovensko je cena stanovena na 270 Kč.

Poštovné se neúčtuje za odběr od 2500 Kč + DPH.

 

Expediční lhůta

Objednávky expedujeme v nejbližším možném termínu, standardně do 10 dní od provedení objednávky. V případě, že je vámi objednané zboží vyprodané, budete informování o dalším možném termínu doručení vaší objednávky.

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši a nové doručení se provádí na vyžádání s upřesněním termínů a dodací adresy. V takovém případě je povinen kupující uhradit náklady za druhé a další zaslání v hotovosti při převzetí zásilky.

 

Ochrana dat

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti CORON, se sídlem Bystré u Poličky, ul. Družstevní 356 (dále jen 'Společnost'), zapsané v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 13555847, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti:

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb. Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky shromažďujeme následující údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
 • Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 • Název firmy, IČO/DIČ, sídlo, dodací adresa (pokud jste podnikatel).
 • Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
  • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
  • Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu), a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek.

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 • komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
 • analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • řešení Vašich reklamací a stížností;
 • plnění našich zákonných povinností; a
 • s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na adresu firmy. V případě zaslání reklamovaného zboží poštou nezasílejtena dobírku. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží nebo mu bude zboží zasláno na adresu. V případě, že nebude možné vadu odstranit, budou zákazníkovi vráceny peníze na jeho účet.

 

Záruční podmínky a reklamační řád

www.coron.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta.

 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím výrobku,
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • jinými vnějšími vlivy.

 

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky a je platná bez výjimky na všechny výrobky.

 

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci, nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky, může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů podle aktuálního ceníku a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně dohodli ve smyslu ust. § 262, odst. 1 obchodního zákoníku, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

 

TOPlist